Hakkımızda

ZIF, Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (Bağımsız Kadın Sığınma Evleri Hakkında Bilgi Merkezi) 1980 yılında kurulmuştur. O zamandan bu yana, kadınlara yönelik şiddete karşı ve şiddete maruz kalan kadınların ve çocuklarının durumlarının iyileştirmesi için çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir.

 

  • ZIF; politik, dini ve mezhepsel olarak bağımsızdır; feminist bir anlayışa ve ırkçılığa karşı eleştirel bir yaklaşımla, şiddette maruz kalmış kadınlar ve çocukların tarafında durarak çalışmaktadır.
  • ZIF, yalnızca kendi çatısı altında örgütlenen kadın sığınma evi derneklerinin üyelik aidatları ve bağışlarla kendi kendini finanse etmektedir.
  • ZIF, bağımsız kadın sığınma evlerinin politikalarını, profesyonel ve kavramsal bilgi alışverişini koordine eder ve yönetir.
  • ZIF, federal politikalar düzleminde bağımsız kadın sığınma evlerinin sesidir, bağımsız kadın sığınma evlerinin görevlendirmesiyle kadına yönelik şiddet, kız ve erkek çocuklarına yönelik şiddet ve kadın sığınma evlerinin durumu hakkında açıklamalar ve basın bültenleri hazırlar.
  • ZIF, ulusal ve uluslararası örgütlenme ağlarında yer alır.

 

Kadına yönelik şiddet:

Şiddete maruz kalmış her kadın ve çocuklarının hızla, emniyetli bir şekilde ve kadını bürokratik açıdan uğraştırmadan bir kadın sığınma evi/korunma evine erişerek korunması ve destek alması sağlanmalıdır. Şiddetin birçok şekli vardır; fiziksel şiddet, tırmanan bir şiddet durumunun genellikle (görünen) yüzüdür.

Daha fazla bilgi için:

https://autonome-frauenhaeuser-zif.de/themen/#gewaltgegenfrauen

 

Çocuklara yönelik şiddet:

Anneye yöneltilen şiddet çocuklara da etki eder. Çoğunlukla çocuklar da doğrudan şiddete maruz kalabilmektedir. Bu nedenle çocukların da anneleriyle birlikte yaşadıkları şiddetten korunmaları gerekir; çocukların da deneyimledikleri şiddetle başa çıkmak için güvenli bir alana ve zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle kadın sığınma evleri aynı zamanda çocuk sığınma evleridir. Kadın sığınma evlerinde yalnızca çocuklarla ilgilenen profesyonel çalışanlar, kız ve erkek çocukların ihtiyaçları ve isteklerine zaman ayırır, onlarla çeşitli çalışmalar yaparlar.

Daha fazla bilgi için:

https://autonome-frauenhaeuser-zif.de/themen/#gewaltmaedchenjungen

 

Velayet ve çocukla kişisel ilişkide bulunma hakkı:

Şiddete maruz kalmış kadınlar, kadın sığınma evi/korunma evine çocuklarıyla birlikte geldiklerinde genelde velayet ve çocukla kişisel ilişkide bulunma haklarının da açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu bağlamda, kadınların ve çocuklarının güvenliği ve korunması en merkezi konudur.

Daha fazla bilgi için:

https://autonome-frauenhaeuser-zif.de/themen/#sorge

 

Kadın sığınma evlerinin finansmanı:

Almanya genelinde kadın sığınma evi/korunma evlerinin finansmanı çok farklı şekillerde sağlanmaktadır. Şiddete maruz kalmış kadınların ve çocuklarının şiddetten korunması, yalnızca onların hızla, emniyetli bir şekilde ve bürokratik açıdan uğraştırmadan bir kadın sığınma evi/korunma evine erişerek korunmasının ve destek almasının sağlanmasıyla mümkün olur. Şiddete maruz kalmış kadının mali durumunun, bir kadın sığınma evi/korunma evine kabul edilmesi açısından herhangi bir rol oynamamalıdır.

Daha fazla bilgi için:

https://autonome-frauenhaeuser-zif.de/themen/#finanzierung